τάχυν'

τάχυν'
τάχῡνε , ταχύνω
make quickly
pres imperat act 2nd sg
τάχῡναι , ταχύνω
make quickly
aor imperat mid 2nd sg
τάχῡνα , ταχύνω
make quickly
aor ind act 1st sg (homeric ionic)
τάχῡνε , ταχύνω
make quickly
aor ind act 3rd sg (homeric ionic)
τάχῡνε , ταχύνω
make quickly
imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ταχύν — ταχύς swift masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐγὼ τὸν ταχύν σε ἐκ δρόμῳ νικήσω… — См. Черепашьим шагом …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • черепашьим шагом — (идти) иноск.: медленно Прыток (боек), как черепаха (которая хотела обогнать зайца; шут.) о медлительном Ср. Землемер... способности русских возниц соединять такую черепашью езду с душу выворачивающей тряской. А.П. Чехов. Пересолил. Ср. Видя, что …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Черепашьим шагом — Черепашьимъ шагомъ (идти) иноск. медленно. Прытокъ (боекъ) какъ черепаха (которая хотѣла обогнать зайца, (шут.) о медлительномъ. Ср. Землемѣръ... способности русскихъ возницъ соединять такую черепашью ѣзду съ душу выворачивающей тряской. А. П.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • OILEUS — Locrorum Rex. pater Aiacis, quem Οἰλῆος ταχὺν ὑιὸν, vocat Homer. Virg. Aen. l. 1. v. 45. Unius ob noxam. et furias Aiacis Oilei …   Hofmann J. Lexicon universale

  • έπειμι — (I) ἔπειμι (Α) [ειμί] 1. είμαι, βρίσκομαι πάνω από κάποιον («κάρη ὤμοισιν ἐπείη», Ομ. Ιλ.) 2. (για ονόματα) είμαι, υπάρχω πάνω σε κάτι, προσυπάρχω («οὐκ ἔπεστι ἐπωνυμίη Περσέι», Ηρόδ.) 3. (για αμοιβές, ποινές) επακολουθώ («εἰ δ ἔπεστι νέμεσις»,… …   Dictionary of Greek

  • σοβώ — σοβῶ, έω, ΝΑ νεοελλ. βρίσκομαι σε λανθάνουσα κατάσταση, υποβόσκω, επίκειμαι αρχ. 1. διώχνω πτηνά («σοβεῑν τὰς ἀλεκτρυόνας», Πλάτ.) 2. απαλλάσσομαι από κάτι, απομακρύνω γρήγορα (α. «δεῑ τὴν τρίχα σοβεῑν τὴν κόνιν», Ξεν. β. «τὰς ἄλλας φροντίδας...… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”